تفاهم نامه همکاری بین اداره کل زندان‌ها و اداره صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به منظور پیشگیری از بازگشت مددجویان به زندان منعقد شد.

به گزارش صنعت تبریز به  نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی، تفاهم نامه همکاری بین اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کل زندان‌های آذربایجان شرقی به منظور ایجاد زمینه های اشتغال و توانمند سازی زندانیان آزاد شده این استان و پیشگیری از شیوع آسیبهای اجتماعی، منعقد شد.

بنی هاشمی مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان شرقی در این مراسم افزود : موضوع تفاهم نامه آموزش و کسب مهارت و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار که نقش اصلی و اساسی در جلوگیری از تبعات بیکاری ، پرورش استعدادها ، ایمن سازی جامعه از آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از تکرار جرم زندانیان آزاد شده دارد.

وی استقلال مادی و کمک به معیشت خانواده های زندانیان آزاد شده ، ایجاد عزت نفس و ادامه زندگی آبرومندانه در جامعه با هدف کاهش ضریب بازگشت مجدد به زندان را از اهداف اصلی تفاهم نامه بیان کرد.

مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی گفت: این تفاهم نامه در راستای هدایت توانمندی ، مشاوره شغلی ، استعداد و علایق افراد به سمت مشاغل مورد علاقه به منظور فعالیتهای سالم اجتماعی منعقد می‌شود.

حسین نجاتی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی نیز در این آئین ضمن قدردانی از اقدامات بسیار مناسب زندانها در زمینه اشتغال و اهداف کسب روزی حلال افزود: کمک و تلاش به جذب اعتبارات اشتغالزایی برای زندانیان آزاد شده به منظور پیشگیری از بازگشت مجدد افراد به تکرار جرم در جامعه بسیار مهم بوده و نقش حیاتی در سلامت جامعه ایفاء می کند.

نجاتی فراهم کردن زمینه اشتغال خانواده های تحت پوشش زندانیان در دوران تحمل کیفر سرپرست ، که دارای مهارتهای فنی و حرفه ای می باشند را نیز جزوء اهم موارد دانست.