مسئولان خرید از اصفهان را ترجیح می دهند

یک واحد صنعتی که توسط جوانی نخبه در شهرستان ورزقان  آذربایجان شرقی راه اندازی شده به خاطر خرید محصول مشابه و البته بی کیفیت تر از استان اصفهان تعطیل شده است.
به گزارش صنعت تبریز ، این واحد صنعتی که به صورت علمی و پیشرفته برای تامین نیاز قطعات تخصصی یکی از شرکتهای معتبر استانی و پس از نیاز سنجی در ۲۰ کیلومتری آن تاسیس شده با بی توجهی مسئولان مربوطه و عدم خرید محصولات آن تعطیل شده و جوان نخبه سرمایه گذار در آستانه ورشکستگی قرار دارد.
قیمت پائینتر ، کیفیت بالا و نزدیک بودن به محل کارخانه مادر از مزایای این محصول تولیدی در استان است که در پیچ و خم اداری محصول تولیدی در استان امکان فروش پیدا نکرده است.
از سویی دیگر این واحد تولیدی در استان در فاز اول بوده و در صورت حمایت خواهد توانست گسترش یافته و بخش قابل توجهی از نیاز این کارخانه تخصصی را تامین کند.
متاسفانه مسئولان کارخانه مادر مبالغ هنگفتی را بابت حمل و نقل از استان اصفهان پرداخت می کنند اما حاضر به خرید محصول از واحد دم دستی خود نیستند.