کمربند میانی تبریز در محدوده طالقانی و چهار راه بهشتی این خیابان امروز بار دیگر نشست کرد و موجب ترافیک در این محدوده شد.
وجود قنات های قدیمی تبریز در زیر این خیابان و نیز سست شدن خاک به علل مختلف موجب شده تا این محدود با نشست های متعددی در سالهای اخیر مواجه شود.
photo_2015-12-10_23-15-40

photo_2015-12-10_23-15-19

photo_2015-12-10_23-15-31

photo_2015-12-10_23-15-36