به گزارش صنعت تبریز ، در زیر زمین شهر “تبریز” تونل و نقب و گذرگاهی وجود دارد که از سه نقطه شهر و حومه به هم متصل اند، راه های زیر زمینی طوری احداث شده که از زیر ساختمان ارک علیشاه گذشته و به سوی آجی چای ادامه می یابد، این تونل ها به شکل بازار مانند بوده و به قدری بزرگ است که کالسکه به راحتی می توانسته از آن عبور کند، محققان میگویند این چاه ها که به نام (گچک قویی=چاه های عبوری) معروف هستند محل عبور و مرور پنهانی سپاهیان بوده است.photo_2015-12-31_23-15-56

اما در حال حاضر بخشی از سقف این گچک قویی که از آن به عنوان فاضلاب استفاده می شده در محدوده کمربند میانی و نرسیده به چهاره راه بهشتی طالقانی فرو ریخته و علی رغم گذشت بیش از یک ماه این وضعیت ادامه دارد و با موانعی که در اطراف آن ایجاد شده احتمال فرو ریختن بخشهای دیگری نیز می رود.
photo_2015-12-10_23-15-31