جمعی از مدیران آذربایجان شرقی در اعتراض به استفاده از موز در منوی پذیرایی جلسات رسمی استانداری آذربایجان شرقی از خوردن این میوه امتناع و خواستار حمایت از تولیدات میوه داخلی شدند.
به گزارش صنعت تبریز ، نحوه پذیرایی در جلسه کارگروه اشتغال تبریز که با حضور معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همراه بود با اعتراض جمعی از مدیران اجرایی و اقتصادی استان همراه بود و آنان نسبت به عدم استفاده از میوه های تولید داخل استان که گفته می شود به علت عدم فروش روی دست باغداران مانده است به صورت نمادین اعتراض کرده و از خوردن موز خوداری کردند.
این مدیران به خبرنگار صنعت تبریز گفتند که در ماه های اخیر اعتراض خود را اعلام کرده بودند و برای مقطعی از میوه های دیگر در جلسات استفاده شد اما موز دوباره به منوی پذیرایی در استانداری آذربایجان شرقی باز گشته است.
به اعتقاد این مدیران استفاده از محصولات داخلی به صورت نمادین نشان دهنده رویکرد توجه به داخل و حمایت از کشاورزان است.