معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی تبریز کف، ماشین‌آلات تراکتورسازی و بلبرینگ‌سازی، تبیین کرد: از زمان استقرار دولت تدبیر و امید در استان، رفع مشکلات این واحدها، جزو اولویت‌ها و دغدغه‌های مدیریت عالی استان بوده است.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از فارس ، سعید شبستری عصر امروز در نشست کمیسیون کارگری استان با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی و دیگر اعضای این کمیسیون، برای بررسی مشکلات کارگری برخی واحدهای تولیدی استان برگزار شد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی، با بیان اینکه کارگران نقش بسزایی را برای توسعه اقتصاد و صنعت دارند، اظهار داشت: بر همین اساس برای توسعه صنعت و اقتصاد استان مشکلات کارگری واحد های تولیدی و صنعتی استان بایستی به صورت دقیق و همه جانبه رصد شده و در راستای حل آن تدابیری اندیشیده شود.
شبستری‌خیابانی در ادامه با تأکید بر حل مشکلات معیشتی کارگری در استان، افزود: با توجه به این مسئله، برای حل مشکلات معیشتی کارگران، نباید در نیروهای واحدهای تولیدی تعدیلی صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: تحقق این امر و رفع مشکلات در سایه همدلی و همکاری امکان‌پذیر است و اعضای کمیسیون، باید با همه توان خود در این زمینه قدم بردارند.
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت نقش کارگران در بحث افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و به تبع آن توسعه و رشد اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: همه ارگان‌ها و نهادهای مرتبط، باید با رفع مشکلات کارگری تمهیدات لازم را برای افزایش بهره‌وری در کارخانه‌ها پیش‌بینی کنند.
این مسئول در پایان در ادامه سعید شبستری عصر امروز در نشست کمیسیون کارگری استان با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی و دیگر اعضای این کمیسیون، برای بررسی مشکلات کارگری برخی واحدهای تولیدی استان برگزار شد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی، با بیان اینکه کارگران نقش بسزایی را برای توسعه اقتصاد و صنعت دارند، اظهار داشت: بر همین اساس برای توسعه صنعت و اقتصاد استان مشکلات کارگری واحد های تولیدی و صنعتی استان بایستی به صورت دقیق و همه جانبه رصد شده و در راستای حل آن تدابیری اندیشیده شود.
شبستری‌خیابانی در ادامه با تأکید بر حل مشکلات معیشتی کارگری در استان، افزود: با توجه به این مسئله، برای حل مشکلات معیشتی کارگران، نباید در نیروهای واحدهای تولیدی تعدیلی صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: تحقق این امر و رفع مشکلات در سایه همدلی و همکاری امکان‌پذیر است و اعضای کمیسیون، باید با همه توان خود در این زمینه قدم بردارند.
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت نقش کارگران در بحث افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و به تبع آن توسعه و رشد اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: همه ارگان‌ها و نهادهای مرتبط، باید با رفع مشکلات کارگری تمهیدات لازم را برای افزایش بهره‌وری در کارخانه‌ها پیش‌بینی کنند.
این مسئول در پایان در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی تبریز کف، ماشین‌آلات تراکتورسازی و بلبرینگ‌سازی، تبیین کرد: از زمان استقرار دولت تدبیر و امید در استان، رفع مشکلات این واحدها، جزو اولویت‌ها و دغدغه‌های مدیریت عالی استان بوده و دستورات لازم به نهادها و سازمان‌های مرتبط در این خصوص صادر شده است.و دستورات لازم به نهادها و سازمان‌های مرتبط در این خصوص صادر شده است.