توافق برای فروش تراکتور و ادوات کشاورزی

با سرمایه گذاری مشترک بین استان آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان در شهرک صنعتی شهر سومقائیت جمهوری آذربایجان واحد خودروسازی ایجاد شود.

به گزارش صنعت تبریز به نقل از واحد مرکزی خبر در باکو ، در دیدار هئیت اعزامی از استان آذربایجان شرقی به باکو با شاهین مصطفی یف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و رئیس آذری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، دو طرف در زمینه ساخت واحد خودرو سازی در جمهوری آذربایجان به توافق رسیدند.
در این دیدار پس از بررسی زمینه های همکاری دو طرف مقررشد با سرمایه گذاری مشترک بین استان آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان در شهرک صنعتی شهر سومقائیت جمهوری آذربایجان واحد خودروسازی ایجاد شود.
در این جلسه همچنین دو طرف در زمینه خرید ادوات کشاورزی بویژه تراکتور و لکوموتیو توسط طرف آذری از ایران گفتگو کردند و مقرر شد اقدامات کارشناسی لازم در این زمینه با اعزام هئیتی از جمهوری آذربایجان به تبریز انجام شود.
هئیت استان آذربایجان شرقی به سرپرستی دکتر شبستری معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی به باکو سفر کرده است و در این هیئت جمعی از مدیران ارشد استان از جمله معاون اقتصادی و منابع انسانی استانداری، مدیران عامل تراکتور سازی و ماشین سازی تبریز نیز حضور دارند.