معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان تبریز و دفتر ثبت احوال منطقه دو بر تسهیل و تسریع امور مردم در ادارات تاکید کرد.
به گزارش صنعت تبریز به نقل ازایرنا،سعید شبستری عصر یکشنبه در این بازدید ضمن گفت و گو با تعدادی از مراجعان در خصوص روند ارایه خدمات ثبت احوال و نحوه برخورد کارکنان این دفتر، میزان رضایت مندی مردم از خدمات ثبت احوال را ارزیابی کرد.
معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت جایگاه ثبت احوال و حساسیت خدمات آن در زندگی مردم، بر دقت نظر و جدیت کارکنان ثبت احوال در ارایه خدمات به شهروندان تاکید کرد.
وی، ضمن قدردانی از زحمات آنان خطاب به کارکنان ثبت احوال گفت: پذیرش مسئولیت به معنای عمل به تعهدات و وظایفی است که بر عهده ما گذاشته شده و هیچ بهانه ای برای عدم انجام وظیفه پذیرفتنی نیست.
شبستری با اشاره به نارضایتی برخی از مراجعان ثبت احوال از نحوه ارایه خدمات، خاطرنشان کرد: خوش رویی و خوش رفتاری با مردم مهم ترین وظیفه کارکنان دستگاه های اجرایی است و مشکلات شخصی ما نباید باعث برخورد نامناسب با مراجعان شود.
وی اضافه کرد: مراجعان به دستگاه ها باید تحت هر شرایطی پاسخ قانع کننده و منطقی دریافت کنند تا در پیچ و خم ادارات سرگردان نشوند.
شبستری همچنین تسهیل و تسریع در امور مردم را از جمله معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه ها عنوان و بر جدیت مدیران دستگاه های اجرایی در این خصوص تاکید کرد.
وی با تاکید بر نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان دستگاه ها و نحوه خدمات رسانی آنها به مردم، گفت: این بازدیدها معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی است و مدیران نیز باید به این امر اهتمام داشته باشند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی هم در این بازدید دقت در انجام وظایف و ارایه خدمات به مردم را ضروری برشمرد و گفت: دستگاه ها باید در قبال اشتباه های خود پاسخگو باشد و مردم نباید تاوان اشتباه دستگاه ها و کارکنان آنها را بدهند.