سفیر بلاروس از افتتاح خط تولید اتوبوس در آینده نزدیک در تبریز خبر داد و افزود: در حال حاضر نیز خط تولید کامیون و کشنده کمپرسی از کشور بلاروس در شهرهای تبریز و یزد فعال است.
به گزارش صنعت تبریز ، سفیر بلاروس بیان کرد: کود فسفات و ماشین‌آلات صنعتی، محصولات کشاورزی، شیر خشک، نساجی و تولید مواد اولیه ازجمله محصولات کشور بلاروس است.
ویکتور ریباک با بیان اینکه هیچ مشکلی سیاسی بین ایران و بلاروس وجود ندارد، عنوان کرد: امیدواریم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور افزایش پیدا کند و بستری مناسب برای فعالیت‌های تجاری بین دو کشور ایجاد کنیم.
وی همچنین از افتتاح خط تولید اتوبوس در آینده نزدیک در تبریز خبر داد و افزود: در حال حاضر نیز خط تولید کامیون و کشنده کمپرسی از کشور بلاروس در شهرهای تبریز و یزد فعال است.
به گفته وی، مبادلات تجاری گسترده بین دو کشور به رغم محدودیت‌های بانکی و اقتصادی وجود دارد و به دنبال افزایش سقف این مبادلات هستیم.