به گزارش صنعت تبریز به نقل ازایسنا: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت مصوبه کاهش آلودگی رودخانه کارون، به برنامه‌های ویژه این سازمان برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: برنامه‌های ساماندهی این رودخانه از سوی دانشگاه‌های مختلف کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.

معصومه ابتکار با تاکید بر اینکه مصوبه کاهش آلودگی رودخانه کارون، مصوبه بسیار مهمی بود که در شورای عالی آب بررسی شد، افزود: قرار است کاهش آلودگی‌های ناشی از صنایع، راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرها شامل اهواز و ۳۹ شهر دیگر، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب روستایی و مدیریت پساب کشاورزی در راستای این مصوبه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه کاهش مصرف سم و کود در زمین‌های کشاورزی نیز از جمله برنامه‌های مهم برای کاهش آلودگی رودخانه کارون است، افزود: ایجاد سد بهمنشیر برای اینکه جلوی ورود شوری و نابودی نخل‌های منطقه گرفته شود هم از دیگر اقدامات ویژه برای اجرای این طرح است.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دستگاه‌های مختلف اجرایی پیشنهادات خود را برای کاهش آلودگی کارون ارائه داده‌اند و این برنامه‌ها از سوی مراکز مختلف دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت در شورای عالی آب تصویب شده است.

در جلسه اخیر شورای عالی آب، ساماندهی رودخانه کارون و ضرورت لحاظ شدن آن در طول برنامه ششم توسعه کشور به عنوان یکی از برنامه‌های قطعی دولت و لزوم برنامه‌ریزی مناسب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای این موضوع از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مورد اشاره و تاکید قرار گرفت.

همچنین در این نشست گزارشی در خصوص طرح‌های اجرایی کاهش آلودگی رودخانه کارون از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد و نماینده این سازمان به تشریح طرح‌های پیشنهادی، متولیان هر پروژه، اعتبارات مورد نیاز و زمان‌بندی اجرای طرح‌ها پرداخت.