سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از ابهامات به وجود آمده در قیمت گذاری یک شرکت واگذار شده سخن گفت و افزود: سوالات نمایندگان در این زمینه زیاد است. قرار شد این سوالات به صورت مکتوب دسته بندی شود و به صورت موضوعی مورد رسیدگی قرار گیرد.
رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: در جلسه امروز بعد از ظهر کمیسیون نحوه واگذاری شرکت دولتی آلومینیوم المهدی بندرعباس که با ابهاماتی که توسط دکتر توکلی نماینده تهران نسبت به این واگذاری روبرو بود با حضور مسئولان سازمان خصوصی سازی و رئیس سازمان گسترش صنایع مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم آباده تصریح کرد: در این جلسه میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور درباره نحوه واگذاری و دو نرخی بودن آن توضیحاتی بیان کرد که به دلیل سوالات و ابهامات متعدد نمایندگان مقرر شد سوالات مورد نظر به صورت مکتوب دسته بندی و به صورت موضوعی مورد رسیدگی قرار گیرد.