به گزارش صنعت تبریز به نقل از خانه ملت ، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمنیه برهم خوردن سخنرانی ها بزرگنمایی می شود، تاکید کرد: برهم خوردن سخنرانی ها چه از لحاظ صدور مجوز و چه دلایل پیگیری در حوزه وظایف وزارت کشور نیست.

محمد حسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برهم خوردن برخی سخنرانی ها مجوز دار، تاکید کرد: به نظر می رسد در خصوص برهم خوردن این سخنرانی ها بزرگ نمایی شده است. بعضا سخنرانی ها با اعتراض برخی افراد رو به رو شده است.

نماینده مردم تبریز، آذر شهر اسکو در مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: تا جایی که اطلاع داریم تعداد برهم خوردن سخنرانی ها بسیار کم و قابل توجه نیست اما مراجع ذی صلاح از جمله وزارت کشور آن را بررسی خواهند.

وی اظهار کرد: البته گزارش هایی در خصوص علل برگزار نشدن برخی سخنرانی ها به دست ما رسیده است. براساس این گزارش ها برخی مسئولان اجرایی مانع برگزاری این سخنرانی ها شده بودند.

این نماینده با بیان اینکه برخی سخنرانی هایی که بر هم خورده است در دانشگاه ها است، توضیح داد: اکثر سخنرانی ها در دانشگاه ها با کنسلی مواجه می شود. برهم خوردن سخنرانی ها در فضای دانشگاهی ارتباطی به وزارت کشور ندارد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلایل بر هم خوردن سخنرانی ها بررسی می شود، تاکید کرد: مجوز سخنرانی ها در دانشگاه ها در چارچوب مسائل داخلی دانشگاهی است و این موضوع ارتباطی به وزارت کشور ندارد./