معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی بر ضرورت ورود بخش خصوصی به صنعت چاپ کشور تاکید کرد و افزود: جایگاه تبریز از لحاظ کمی شایسته تبریز نیست و امروز ۳۰۴ واحد چاپ و بسته‌بندی در استان فعال است، اما کیفیت محصول این واحدها مورد قبول نیست، این سیاه‌نمایی نبوده ولی باید واقعیت‌ها را پذیرفت و اصلاح کرد.
به گزارش صنعت به نقل از روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، محمدحسن چمیده‌فر در همایش توسعه صنعت چاپ و بسته‌بندی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: کارها باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت هم همگام و پشتیبان بخش خصوصی باشد.

وی افزود: از هر کسی که در این رابطه قدمی بردارد حمایت خواهیم کرد؛ صنعت چاپ دووجهی است و هم به صنعت و هم به فرهنگ مربوط می‌شود لذا امیدواریم روزی صنعت و فرهنگ کارها را جلو ببرد.

معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: تبریز با ظرفیت و سابقه دیرینی که در صنعت چاپ دارد باید جایگاه بهتری داشته باشد؛ سال آینده دویستمین سالگرد تاسیس نخستین چاپخانه ایران در تبریز است.

وی بر ضرورت ورود بخش خصوصی به صنعت چاپ کشور تاکید کرد و افزود: جایگاه تبریز از لحاظ کمی شایسته تبریز نیست و امروز ۳۰۴ واحد چاپ و بسته‌بندی در استان فعال است، اما کیفیت محصول این واحدها مورد قبول نیست، این سیاه‌نمایی نبوده ولی باید واقعیت‌ها را پذیرفت و اصلاح کرد.

چمیده‌فر تاکید کرد: تا زمانی که متخصصان این حوزه و بخش خصوصی قدم به این صنعت نگذارند، اتفاق مثبت چشم‌گیری نخواهد افتاد.

معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سال‌هاست که از آموزش غفلت کرده‌ایم، امروز تعداد زیادی از مدیران و کارکنان صنایع چاپ استان از اطلاعات روز این صنعت بی‌اطلاع هستند و به صورت سنتی کار می‌کنند، از برگزاری دوره آموزشی مدیریت برای مدیران واحدهای صنعت چاپ استان در دانشگاه تبریز خبر داد.