به نام قهرمان به کام کاندیدا

سجاد هاشمی دارنده مدال نقره قهرمانی آسیا امروز به تبریز بازگشت و در فرودگاه تبریز مورد استقبال مسئولان تربیت بدنی استان و جمعی از ورزشکاران قرار گرفت.

ورود وی به فرودگاه تبریز همزمان با ورود کاروان بزرگی از خودروهای یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بود و این افراد با پخش شیرینی و تهیه گل حرکت تبلیغاتی در فرودگاه به راه انداختند.

هرچند که با ممانعت عوامل انتظامی خودروهای دارای عکس و پوستر این کاندیدا نتوانستند وارد فرودگاه تبریز شوند اما برخی هواداران به داخل سالن راه یافته و به انتشار عکسهای یادگاری سجاد هاشمی با این کاندیدا پرداختند.

سجاد هاشمی دونده ملی پوش تبریزی که موفق شده بود علاوه بر شکستن رکورد ایران به مقام دوم مسابقات قهرمانی آسیا در ماده ی ۴ در ۴۰۰ متر دست یافته و مدال نقره را بر گردن اندازد ، عصر امروز به تبریز بازگشت.
وی در فرودگاه تبریز مورد استقبال مسئولان تربیت بدنی استان و جمعی از ورزشکاران قرار گرفت.
تیم ایران با ثبت زمان ۳:۱۱:۸۶ رکورد ملی این ماده را شکستند. این مسابقات در کشور قطر برگزار شد.
همچنین سجاد هاشمی با ثبت رکورد ۴۶/۵۰ یک ثانیه از رکورد ملی ماده ی ۴۰۰ متر ایران بهتر دوید. گفتنی است این رکورد با رکورد ۴۵/۱۰ هوای آزاد برابری می کند.