بانوی ۳۲ ساله تبریزی پس از آنکه نتوانست انگشتر طلایی را از انگشت خود خارج کند متوسل به نیروهای آتش نشانی شد.

به گزارش صنعتیمیز ، خارج نشدن انگشتر از دست بانوی جوان تبریزی تماس با شماره تلفن ۱۱۵ را به همراه داشت و در نهایت  با کمک ماموران آتش نشانی و پس از تلاش فروان و نابودی انگشتر دست وی رها شد.

در این اتفاق ماموران ایستگاه شماره ۵ و نیروهای شیفت با استفاده از ابزار برشی موفق به رها سازی دست این زن جوان شدند.

از جمله خدمات رایگان آتش نشانی امداد رسانی به حوادث اینچنینی می باشد.

photo_2016-03-24_17-39-45 photo_2016-03-24_17-39-49 photo_2016-03-24_17-39-04 photo_2016-03-24_17-39-37