راه های مرزی ایران و ترکیه مناسب نیست

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع وان ترکیه با اشاره به وضعیت و حدود مرزی ایران با ترکیه، تبریز با وان  و با انتقاد از وضعیت راه های مرزی ایران و ترکیه سیاست درب مرزی بین دو کشور را شایسته ندانست.

به گزارش صنعت تبریز ،  به نقل از میزان ، نجلت تقوا  در دیدار بازرگانان ترکیه ای و تبریزی با تکیه بر دیدار از کنسولگری ترکیه در تبریز، استقبال گرم اتاق تبریز، این اتاق را متفاوت از سایر اتاق ها خواند و گفت: ما واقف هستیم که تبریز با پیشینه تاریخی خود در ایران و جهان به عنوان شهر بهره ور و پتانسیل دار معروف است.

وی در این راستا با بیان اینکه تبریز در کنار سرمایه گذاری های متعدد، در هر سفر حرف تازه ای برای گفتن و آموختن دارد، ادامه داد: ترکیه و آناتولی شرقی ترکیه از موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای و فرصت های پیش آمده در دوران پسا تحریم، خرسند و خوشحال از این موضوع است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع وان ترکیه در این خصوص با بیان اینکه در کنار این هیجان ها، سعی داریم در دوران پساتحریم ایران، سطح روابط اقتصادی خود را به سطح خوبی برسانیم، تصریح نمود: ما مصمم هستیم حجم تجارت بین دوکشور به سقف ۳۰میلیارد دلار برسد و در این زمینه تلاش مضاعفی را انجام خواهیم داد.

وی در این راستا با تکیه بر حمایت های مدیران ارشد ترکیه از برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی با استان های شمالی ایران و تاکید بر رفع کمبودها و موانع مرزی با استمداد از همکاران تبریزی، مدیران و مسوولان شهرستان های سلماس، خوی و ارومیه ابراز داشت: در مقابل تولیدات ارزشمند موجود در این شهرستان ها و استان های شمالی ایران ما هم سرمایه گذاری و تولیدات ارزشمندی داریم، اما متاسفانه برای نیل به این هدف کمبودهایی در زمینه خطوط هوایی، زمینی و ریلی، دریایی احساس می شود.

نجلت تقوا در این خصوص با اشاره به وضعیت و حدود مرزی ایران با ترکیه، تبریز با وان با انتقاد از وضعیت راه های مرزی ایران و ترکیه تاکید بر ضرورت برطرف سازی موانع موجود اظهار داشت: ما با ایران ۵۶۰ کیلومتر مرز زمینی داریم و از این مسافت ۲۸۰ کیلومتر مختص به وان بوده و متاسفانه راه های مرزی زمینی را شایسته دو کشور نمی دانیم و در این زمینه از دست اندرکاران هر دو کشور تقاضای رسیدگی به وضعیت مرزها را داریم.

وی در ادامه همین بحث با بیان اینکه سیاست درب مرزی موجود به هیچ وجه شایسته دوکشور نبوده و نیازمند بازنگری است، تصریح نمود: اگر این کمبودها را رفع نکنیم نیروهای انسانی ما نمی توانند با امنیت رفت و آمد کنند، از این رو قادر نخواهیم بود تولیدات خود را به طور متقابل عرضه کنیم.

وی در پایان ضمن دعوت از اعضای اتاق تبریز برای سفر به وان در خصوص معرفی پتانسیل های استان وان با بیان اینکه ما باور داریم که آوردن هیئتی از ایران به وان ما را در گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور ما را همراهی خواهد کرد، گفت: در این زمینه بهتر است بعد از عید کنفرانس مشترکی در وان داشته باشیم.