طبق گفته ربیعی وزیر کار ۶ میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف می شود و باید منتظر ماند و دید که امشب چندصدهزار نفر یارانه بگیر از لیست حذف می شوند.
یارانه نقدی طبق روال گذشته بیست و یکم هر ماه واریز می شد اما از ابتدای سال یارانه با تاخیر ۴ روز واریز شده است ولی یارانه نقدی شهریورماه با تاخیر هفت روزه امشب واریز می شود که اکنون جمع این تاخیرها به یک ماه نزدیک شده است.

به گزارش صنعت تبریز به نقل از جام نیوز تاکنون ۲ میلیون ثروتمند و یارانه بگیر از لیست حذف شده اند که طبق تحقیقات صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس ۱۱ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از حذف آزاد خواهد شد. البته کل تاخیر در واریز یارانه نقدی نیز به یک ماه نزدیک شده است.

اگر دولت ۳.۵ میلیون نفر را از لیست یارانه حذف کند ۱۹ هزار میلیارد ریال آزاد خواهد شد و حذف ۱۰ میلیون نفر نیز ۵۴ هزار میلیارد ریال آزاد می شود. منابع سازمان هدفمندی علاوه بر فروش حامل ها از بودجه عمومی نیز تامین می شود. در قانون بودجه سال ۹۴ مبلغ ۲۳ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه نان و مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه سوخت نیروگاه ها منظور شده که در مجموع ۶۳ هزار میلیارد ریال به منابع در اختیار سازمان هدفمندی یارانه اضافه می شود.

طبق گفته ربیعی وزیر کار ۶ میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف می شود و باید منتظر ماند و دید که امشب چندصدهزار نفر یارانه بگیر ثروتمند از لیست حذف می شوند. بر اساس گفته اکبر ایزدی پنجاه و پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ساعت ۲۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

یارانه، تکلیف دولت است
عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، درباره احتمال تکرار تأخیر پرداخت یارانه ها در ماه های آینده گفت: این امر بستگی به درآمد دولت دارد. دولت در حال حاضر واقعا با مشکلات کمبود منابع در خزانه و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده مواجه است.

عزت الله یوسفیان ملا افزود: دولت در خزانه منابعی ندارد که یارانه را با تأخیر پرداخت می کند، در غیر این صورت دولت خلاف می کند.

مشکل دولت در پرداخت یارانه ماه های آینده
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر وضعیت به همین منوال پیش برود دولت در ماه های آتی نیز برای پرداخت به موقع یارانه ها مشکل دارد. وی درباره قطع کامل یارانه ها بیان کرد: اصلاً امکان ندارد پرداخت یارانه ها قطع شود، یارنه ماهیت قانونی دارد و دولت مکلف است به کسانی که به این مبلغ نیازمندند پرداخت کند.

پرداخت یارانه تا فوب خلیج فارس
یوسفیان ملا بیان کرد: دولت موظف است تا زمانی که سازمان هدفمند کردن یارانه اعلام کند قیمت حامل های انرژی به فوب خلیج فارس رسیده و شرایط عادی شده است، یارانه را پرداخت کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون به صراحت زمانی مشخص نشده و صرفا آن را مرحله بندی کرده اند که چه زمانی تمام شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مدت زمان پرداخت ماهیانه یارانه گفت: این امر بستگی به افزایش قیمت حامل های انرژی دارد. اگر در هر بار افزایش قیمت حامل های انرژی، به اقشار آسیب پذیر جامعه فشار اقتصادی وارد شود، دولت باید یارانه را پرداخت کند. وی ادامه داد: این روند ادامه دارد تا کشور از لحاظ اشتغال و دیگر متغیرهای اقتصادی به یک وضعیت مطلوب برسد و اقشار آسیب پذیر بدون پرداخت یارانه قادر به امرارمعاش باشند. بنابراین، مدت زمان پرداخت انرژی قابل پیش بینی نیست و بستگی به تشخیص دولت درباره وضعیت اقتصادی دارد، ولی به این زودی ها محقق نمی شود.

نماینده مجلس هم مستحق یارانه است
یوسفیان ملا درباره وجود نام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لیست یارانه بگیران گفت: واقعا به این شکل نیست که برخی از این نمایندگان مستحق دریافت یارانه نباشند، چرا که برخی از آنها پیش از نماینده شدن شغل و پست خوبی نداشتند. برای مثال، در حوزه انتخابی خود معلم یا کارمند معمولی بودند و به خاطر اعتماد مردم منطقه رأی آورده و به مجلس راه پیدا کرده است.

وی افزود: این افراد پس از اتمام دوره در مجلس به منطقه و شغل سابق خود برمی گردند و درآن شرایط باید با همان حقوق زندگی کنند. بنابراین، جر افراد مستحق دریافت یارانه می شوند. این درست نیست که گفته شود نماینده مجلس نباید یارانه بگیرد.

دولت معیار مشخص برای حذف یارانه ندارد
این عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی درباره تعلل دولت در حذف افراد ثروتمند از لیست یارانه بگیران بیان کرد: دولت معیار مشخصی برای حذف این افراد ندارد و تعریف مشخصی از یاران بگیر یا فردی که نباید یارانه بگیرد، نکرده است.

وی درباره اطلاعات خوشه بندی انجام گرفته در دوران دولت دهم بیان کرد: اطلاعات بدست آمده در آمارگیری دولت دهم مفید و کافی نیست و نمی توان با اتکا به آن یارانه افراد را حذف کرد.