نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز دولت وظیفه ایجاد و ساخت صنعت و کارخانه را ندارد، خاطرنشان کرد: امروز دولت فقط باید در حد توانایی در ایجاد یک کارخانه مشارکت کند همچنین صنعت با توجه به محدودیت‌های دولت، برعهده بخش خصوصی و با مشارکت مردم و فعالان اقتصاد واگذار شده است.
رضا رحمانی ظهر امروز در نشست تخصصی کارگروه رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه عمده مشکلات بخش اقتصاد کشور ناشی از اقدامات گذشته و افزایش ۵۰ درصدی تورم است، اظهار داشت: امروز کشور از آن دوران سخت و پر رکود عبور کرده و وارد دور جدیدی در زمینه توسعه اقتصاد و پیشرفت شده است.

به گزارش صنعتیمیز ، وی با بیان اینکه با رفع تحریم‌های کشور باز هم به یک جهش اقتصادی نیاز دارد، افزود: با وجود حل تحریم‌ها ما نیاز به یک اراده جدی در زمینه توسعه اقتصادی داریم و اگر این اراده نباشد قطعا کشور به نقطه قبل از تحریم ها باز می‌گردد.

رحمانی با تاکید بر اینکه امروز دولت وظیفه ایجاد و ساخت صنعت و کارخانه را ندارد، خاطرنشان کرد: امروز دولت فقط باید در حد توانایی در ایجاد یک کارخانه مشارکت کند همچنین صنعت با توجه به محدودیت‌های دولت، برعهده بخش خصوصی و با مشارکت مردم و فعالان اقتصاد واگذار شده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کلید رفع تحریم‌ها، داخلی است، بیان کرد: توجه به فضای کسب و کار، بهره برداری از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور و توجه به اجرای اقتصاد مقاومتی می تواند مشکلات کشور را تا حد زیای حل کند.

رضا رحمانی با اشاره به اینکه باید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار تاکید ویژه شود، ادامه داد: این قانون دارای ۲۹ ماده است، و از مهمترین قوانین کشور در حوزه اقتصاد و فضای کسب و کار کشور است.

وی در ادامه با بیان اینکه در دولت گذشته متاسفانه این قانون در کشور اجرایی نشده است، تصریح کرد: اگر کشور به قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار توجه جدی داشته باشد و آن را اجرایی کند قطعا مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد.