رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: اغلب ۱۶۰ شرکت اقماری در ایران خودرو زیان ده هستند که زیانهای حاصل از این شرکتها به صورت تلفیقی در شرکت مادر موجب افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده خودرو تا یک میلیون تومان در هر خودرو می شود.

به گزارش صنعتیمز ، علی علیلو در نشست خبری ، با تقدیر از فعالیتهای دولت در زمینه اصلاح ساختار در صنعت خودروسازی گفت: علی رغم کارهای انجام شده آنچه رخ داده است مورد انتظار ما نبوده و باید ترکیب سهامداری خودروسازان متحول شود.

وی گفت: خودروسازای ها  حیاط خلوات دولتها شده اند و برخی شرکتها در عرصه های خودرو سازی زیان ده هستند  و از سویی دگیر انتصاباتی در این شرکتها رخ می دهد که مناسب نبوده و غیر کارشناسی است.

نماینده مردم شبستر افزود: درحالی که در دولت قبلی برخی انتصابهای ناشایست صورت می گرفت در دولت فعلی نیز اصرارهای عجیبیی بر انتصاب برخی افراد مورد دار وجود دارد و این در حالی است که سابقه چنین فردی از طرف سه نهاد امنیتی رد شده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: اغلب ۱۶۰ شرکت اقماری در ایران خودرو زیان ده هستند که زیانهای حاصل از این شرکتها به صورت تلفیقی در شرکت مادر موجب افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده خودرو تا یک میلیون تومان در هر خودرو می شود.