هیئتی از تبریز و به نمایندگی از ستاد دریاچه ارومیه با سفر به آمریکا از تجارب این کشور در مورد مدیریت دریاچه های این کشور استفاده کردند.
به گزارش صنعت تبریز اصغر اصغری مقدم امروز در نشست ارائه دستاوردهای هیئت اعزامی به آمریکا در خصوص راهکارهای احیای دریاچه ارومیه با اشاره به سفر خود و هیئت همراه به کشور آمریکا گفت: بازدیدهای میدانی ۱ تا ۱۱ تیرماه در ایالتهای کالیفرنیا و نوادا و یوتا صورت گرفت.
وی عنوان کرد: کارگاه هایی در این زمینه برگزار شد و از ۴ دریاچه در این سه ایالت بازدید شد و نشستهای مختلفی برگزار شد و مشابهت های دریاچه ارومیه بااین چهار دریاچه بررسی شد.
رئیس دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز خاطر نشان کرد: دریاچه های سالتون سی ، اونز ، مونو و گریت سالت درآمریکا در زمینه های مختلف احیا مورد بررسی قرار گرفتند.
همچنین در ادامه این نشست مسئولان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه به سخنرانی پرداختند.