رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای بین المللی شمالغرب کشور گفت: گر روال اخذ مالیات بدین ترتیب صورت گیرد شرکتهای حمل و نقل بین المللی منطقه دچار مسائل عدیده خواهند شد و در این شیوه بسیاری از این شرکتهای تحت فشار قرار خواهند گرفت .
اعضاءهیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای بین المللی شمالغرب کشور با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تبریز دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش صنعتیمیز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل اتاق این دیدار بنا بدرخواست انجمن در خصوص بررسی و هم اندیشی مشکلات مربوط به حوزه حمل و نقل تشکیل گردید .

حمید رضا باراندوزی رئیس هیات مدیره انجمن در سخنانی با قدردانی از حمایتهای اتاق در طول سالیان گذشته از شرکتهای حمل و نقل در امور مربوط به کارنه تیر و حمل و نقل بین المللی و همچنین مباحث آموزشی مرتبط با حمل و نقل بویژه دوره حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا (ایرو) خواستار تداوم این دوره ها توسط اتاق گردید.

وی به مشکلات شرکتهای حمل و نقل در چند سال اخیر در حوزه دارایی و اخذ مالیات به ناعادلانه بودن ممیزی های اشاره داشته و گفت: اگر روال اخذ مالیات بدین ترتیب صورت گیرد شرکتهای حمل و نقل بین المللی منطقه دچار مسائل عدیده خواهند شد و در این شیوه بسیاری از این شرکتهای تحت فشار قرار خواهند گرفت .

بار اندوزی مسئله اخذ ویزا برخی از کشورها از جمله کشور گرجستان را نیز از جمله مسائلی ذکر کرد که شرکتهای حمل و نقل منطقه را درگیر نموده است . و برای گرفتن ویزا مدتها باید صرف این امر شود .

صمد حسن زاده رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این که مهمترین رسالت اتاق در بررسی و پیگیری مسائل اعضاء بوده و مسئله مالیاتی نیز در جلسه ای که با حضور مسئولین ذیربط برگزار خواهد شد را طرح خواهیم کرد .

وی با اشاره به جلسات کمیسیونهای تخصصی که کمیسیون گمرک و حمل و نقل نیز یکی از این کمیسیون ها است گفت : برخی از این موارد در این کمیسیون ها طرح و در صورت عدم نتیجه گیری در جلسات به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منتقل و تصمیم گیری خواهد شد .

حسن زاده عدم هماهنگی و یا عدم اجرای صحیح قوانین در بحث حمل و نقل را از مواردی ذکر کرد که دست اندرکاران این بخش را همواره دچار سردرگمی میکند.

رئیس اتاق تبریز آموزش را از اصول اولیه حمل و نقل ذکر نموده و افزود : در این رابطه همکاران اتاق نهایت تلاش خود را خواهند کرد تا پیش از پیش بخش آموزش اتاق را فعال نمایند . و در این راستا مجموعه اتاق همکاری با اعضای انجمن را خواهد نمود .

وی در مورد اخذ ویزای کشور گرجستان گفت : در این مورد نیز با همکاران بخش بین الملل اتاق ایران مکاتبه و خواستار حل این مسئله نیز خواهیم شد .

گفتنی است گزارشی از بخش آموزش توسط سید ضیا رضوی مسئول روابط عمومی و امور بین الملل اتاق در خاتمه جلسه ارائه گردید.