مراسم روز پژوهش و تجلیل از دانشجویان و اساتید پژوهشگر در پردیس فاطمه الزهرا دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی با اجرای موسیقی زنده همراه با عکسهای پشت صحنه عاشقانه و نیز موسیقیهای عاشقانه و دور از شان دانشجویان فرهنگی بود.
به گزارش صنعت تبریز ، در این مراسم که برای چند بار متوالی در طی مراسم برگزار شد گروه هنری دانشگاه فرهنگیان علامه امینی آذربایجان شرقی به اجرای سرودهای عاشقانه همراه با عکسهای پشت صحنه نامناسب از لب و چشم یار پرداختند که این مراسم در حضور رئیس دانشگاه فرهنگیان استان و مسئولان پردیس خواهران برگزار شد و در پایان مراسم نیز از تمام اعضای این گروه هنری تجلیل به عمل آمد.
نکته قابل توجه در این میان عدم اعتراض و واکنش فرد یا افرادی از نیروهای مذهبی و فرهنگی دانشگاه به این برنامه و تکرار مکرر این اجرا در طول مدت برگزاری بود.
در این مراسم که در سالن شهید آوینی برگزار شد ، تنی چند از مسئولان فرهنگی دانشگاهی نیز حضور داشتند.
گفتنی است دانشگاه فرهنگیان متولی تربیت نیروهای آموزشی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان است.