مدير كل تأمين اجتماعي استان آذربايجان‌شرقي از طرح پالايش بيمه قاليبافان، در راستاي احقاق حقوق قاليبافان و حمايت از هنر صنعت قاليبافي خبرداد .
به گزارش صنعت تبریز به نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان؛ سمساري اظهار کرد: اعتبارات تخصيصي از محل هدفمندي يارانه ها جهت جذب بيمه شدگان قاليباف محدود و به تبع آن سهميه اختصاص داده شده به ادارات كل استانها نيز محدود مي باشد.

وی ادامه داد: اداره كل تأمين اجتماعي استان در پي درخواست تعداد بي شماري از مشمولين واقعي قانون همگام با ساير استانهاي كشور بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي سازمان تأمين اجتماعي و همكاري سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت، اجراي طرح پالايش بيمه شدگان قالي باف را از شهريور ماه سال ۱۳۹۳در دستور كار قرار داده و از محل پالايش افراد من غير حق، افراد در صف شاغل در اين هنر صنعت را جايگزين نموده است.

مدير كل تأمين اجتماعي آذربايجان‌شرقي با اشاره به استيفاي حقوق قاليبافان در پي اجراي طرح پالايش قاليبافان، گغت: گروه هدف در اين قانون افرادي هستند كه منبع اصلي درآمد آنها قاليبافي بوده و از اين طريق امرار معاش مي کنند و همچنين بر اساس حداقل استاندارد بافت تعريف شده در ضوابط مقرر به شغل‌قالي بافي اشتغال دارند.

وی تصريح كرد: با توجه به جايگاه فرش در استان آذربايجانشرقي با همياري و همكاري مقامات و مسئولين استاني در تلاش هستيم سهميه اي جديد جهت تحت پوشش قرار دادن افراد بيشتر در استان اخذ کنیم.
سمساري افزود: تداوم بيمه، بيمه شدگان قالي‌باف و شاغلان صنايع دستي كه بيش از يك سال از تاريخ قطع بيمه پردازي آنان به علت عدم اشتغال در حرف معرفي شده سپري نشده است، مشمول شرط سني و سابقه بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد نخواهد بود و اين افراد مي توانند متناسب با شغل خود تحت پوشش قرار گيرند.