شهردار منطقه یک تبریز خبر داد:

آغاز توزیع آسفالت در مسیر دروازه تهران تا هتل مرمر به مساحت ۱۷ هزار مترمربع

به گزارش امور ارتباطات، توزیع آسفالت مسیر دروازه تهران تا هتل مرمر آغاز شد
به گزارش امور ارتباطات، حمید شاهوردی اعلام کرد: در تداوم اجرای طرح ساماندهی مسیرهای پرتردد و اصلاح آسفالت معابر، طرح رسیدگی به وضعیت مسیر دروازه تهران حد فاصل پل کابلی تا هتل مرمر در دستور کار این منطقهقرار گرفت و وارد فاز عملیاتی شد که با عملیات آسفالت تراشی و زیرسازی تا بستر توسط پیمانکار این منطقه اجرائی شد.
وی گفت: این مسیر که در محدوده ای به مساحت ۱۷ هزارمترمربع است پس از عبور از فاز آسفالت تراشی و زیرسازی هم اکنون به مرحله توزیع آسفالت اساسی با فینیشر رسید که شب گذشته هشتم خرداد وارد مرحله توزیع آسفالت شد.
شاهوردی افزود: این عملیات در حالی صورت می گیرد که همزمان در چند مسیر دیگر از سطح منطقه به ویژه در مسیرهای پرتردد عملیات آسفالت تراشی و توزیع آسفالت به صورت همزمان در حال اجرا است.