آتش سوزی در کارگاه تولید کفش در مجاورت ایستگاه آتش نشانی در تبریز خساراتی را به این کارگاه وارد آورد.

به گزارش صنعتیمیز ، اواخر شب گذشته وقوع آتش سوزی در خیابان سرباز شهید تبریز موجب شد تا نیروهای آتش نشانی که در مجاورت این کارگاه قرار داشتند به سرعت وارد عمل شده و اقدام به اطفای حریق کنند.

ماموران ایستگاه شماره ۲۰ آتش نشانی تبریز در این عملیات کارگاهی را که در نزدیکی ایستگاه قرار داشت از نابودی کامل و انتقال حریق به ساختمانهای اطراف نجات دادند.

گسترش تعداد ایستگاه های آتش نشانی برای سهولت و سرعت رسیدن به محل حادثه از الویتهای شهرداری تبریز است.

photo_2016-04-03_12-34-34 photo_2016-04-03_12-34-48 photo_2016-04-03_12-35-06