کارت سوخت «آقا سید» و «امام شنبه تا جمعه»
«امام شنبه تا جمعه» تعبیری بود که شهید آل‌هاشم در مستند «یک‌روز با آقای امام جمعه» درباره خود بیان می‌کند؛ تعبیری که تبریزی‌ها به‌خوبی معنای آن را درک می‌کردند؛ چراکه در تمام طول هفته ارتباطی ناگسستنی‌ای با مردم داشت و رفع مشکلات آنان دستورکار اصلی او را تشکیل می‌داد.