اختصاصی صنعت خبرلری ،صنایع مختلف آذربایجان شرقی به ویژه صنایع فولادی در ماه های اخیر علاوه بر این که با ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق مواجه است، با قبوض نجومی برق هم اخیرا مواجه شده است. در دی ماه سال گذشته مبالغی روی قبض صنایع فولاد اضافه شد و صورت‌حساب‌هایی در حد ۲۰ میلیارد تومان به صنایع فولادی تحویل داده شد.

قطع مکرر برق صنایع بزرگ استان در حالی است که در استانهای دیگر وضعیت تا این حد بحرانی نیست و به نظر می رسد سهمیه برق آذربایجان سخاوتمندانه به استانهای دیگر هدیه می شود.

از سوی دیگر دولت صنایع بزرگ را ملزم به احداث نیروگاه کرده است اما از تحویل زمین مناسب همچنین تامین زیر ساختهایی مانند سوخت اولیه نیروگاه های احداثی توسط بخش خصوصی امتناع و سنگ اندازی می کند و از طرف دیگر نیروگاه های فرسوده دولتی با حداکثر مصرف انرژی و کمترین بازدهی در حال فعالیت هستند.

هرچند که دولت اعلام کرده که برق خانگی امسال هم قطع نخواهد شد اما در صورت توزیع عادلانه  اگر برق نیست باید برای همه نباشد چگونه می‌توان انتظار داشت که صنایع سه ماه تولید را متوقف کنند؟ مشکلات ایجاد شده در مقابل صادرات و قطعی مکرر برق صنایع، نفس صنعتگران بریده است .

حرکتهایی اینچنینی وناعدالتی در توزیع برق جزعوام فریبی معنای دیگری نخواهد داشت چرا که قطع برق صنایعی مانند فولاد منجر به تعطیلی و بیکاری کارگرانی خواهد شد که نمی توانند نانی به خانه ببرند و از لذت در کنار هم بودن در روشنایی برق برخوردار شوند.