افزایش قیمت نهاده های دامی و دستمزدهای کارگران این بخش احتمال گرانی بیشتر در این حوزه را مطرح کرده است.

به گزارش صنعت خبرلری ، مجید موافق قدیری رئیس هیات مدیره انجمن خوراک دام گفت:

وقتی نهاده‌های دامی گران است، نمی‌توان انتظار ارزانی قیمت مواد پروتئینی را داشت

🔹قیمت هر کیلوگرم ذرت نسبت به سال ۹۹؛ ۱۱.۷ درصد، سویا ۶ درصد، کرایه حمل ۳۵ درصد، دستمزدها ۴۲ درصد و ریز مغذی‌ها ۲۶ درصد رشد داشته است.
🔹افزایش قیمت محصولات پروتئینی همچون شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ امر بدیهی است و به نظر می‌رسد در این زمینه با افزایش قیمت مواجه باشیم.