تمدید مناقصه شماره ۳۱۰۳۱۰۳؛

تامین خودروهای سبک با راننده برای ماشین آلات سنگین مجتمع مس سونگون

تامین خودروهای سبک با راننده برای ماشین آلات سنگین مجتمع مس سونگون
شرکت ملی صنایع مس ایران بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد موضوع مناقصه تامین خودروهای سبک با راننده و نیروهای تخصصی مورد نیاز برای ماشین آلات سنگین مجتمع مس سونگون رااز طریق مناقصه عمومی به شرکت ها یا موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید.

به گزارش شهر بورس، ۱- شرح مختصر کار عبارت است از:

۱-۱-  ارائه خدمات نقلیه ( تامین راننده و خودرو )  درمحدوده پله هاوسایرحوزه های عملیاتی امورمعدن

۲-۱-  ارائه خدمات نقلیه(تامین راننده و خودرو) درحوزه های عملیاتی امورمهند سی

۳-۱- ارائه خدمات نقلیه (تامین راننده و خودرو ) درحوزه های عملیاتی امورتغلیظ ومولیبدن

۴-۱-  ارائه خدمات نقلیه(تامین راننده و خودرو)  درحوزه مدیر عامل ، معاونت و حوزه های عملیاتی طرحهای توسعه

۵-۱- ارائه خدمات نقلیه(تامین راننده و خودرو) درحوزه های امورمالی و شهرک

۶-۱- ارائه خدمات نقلیه(تامین راننده و خودرو ) در حوزه های روابط عمومی و نظارت بر خدمات،حوزه های منابع انسانی و آموزش وحوزه پژوهش وکنترل فرآیند، امور قراردادها و …

۷-۱-  ارائه خدمات نقلیه ( تامین راننده وخودرو )در حوزه های امور حراست

۸-۱- ارائه خدمات نقلیه (تامین راننده وخودرو) در محدوده بین شهرستانهای ورزقان ، اهر ، تبریز و در صورت نیاز به تمام نقاط کشور

۹-۱-  تامین راننده پایه یک وویژه برای ماشین آلات راهداری وسنگین مجتمع برای انجام امورات بارگیری،حمل وتخلیه ضایعات

۱۰-۱- انجام خدمات ایاب و ذهاب با اتوبوس در داخل و خارج از مجتمع.

۲- مدت انجام کار: سی وشش (۳۶) ماه شمسی (شامل سه دوره یکساله) از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۳- محل انجام کار: استان آذربایجان شرقی ، شهرستان ورزقان ، مجتمع مس سونگون.

۴ -پیش پرداخت: ۱۰ درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی .