طی 4 سال اخیر

بررسی  روند قیمت مسکن در آذربایجان‌شرقی  نشان می دهد افزایش قیمت زمین و مسکن  از سال ۹۲ تا کنون تغییر چندانی نشان نمی دهد.

بر اساس آماری رسمی، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در استان آذربایجان شرقی در نیمه اول سال ۹۴ نسبت به نیمه اول سال ۹۱ حدود ۸۴٫۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه اول سال ۹۱ معادل ۵۸۴ هزار تومان بوده است، این رقم در نیمه دوم سال به ۸۵۶ هزار تومان رسید و در نیمه اول و دوم سال ۹۲ به ترتیب یک میلیون و ۲۴ هزار تومان و یک میلیون و ۷۹ هزار تومان گزارش شد.

به گزارش صنعت تبریز به نقل از اقتصاد، بر اساس این گزارش مرکز آمار، قیمت هر مترمربع در نیمه اول سال ۹۳ معادل یک میلیون و ۴۵ هزار تومان و در نیمه دوم همین سال معادل یک میلیون و ۱۰۲ هزار تومان بود و آخرین قیمت آن که مربوط به شش ماه اول سال ۹۴ است، معادل یک میلیون و ۷۶ هزار تومان گزارش شده که در مقایسه با قیمت هر مترمربع در نیمه اول سال ۹۱ حدود ۸۴٫۲۴ درصد افزایش داشته است.

image_fullsize_8864d93b-c3a1-4ecc-9eda-ecd1cec1e9f5_daa1e3ef-e91a-43d9-b6f6-533c7d0d8d78_freesize-610x.png