مدیرعامل اتحادیه دامداران آذربایجان شرقی با انتقاد از همراهی نکردن واحدهای لبنی استان از طرح خرید تضمینی شیر، گفت: این طرح می تواند صنعت دامداری را از رکود خارج کند.
به گزارش صنعت تبریز به نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان؛امیری با اشاره به اینکه طرح خرید تضمینی شیر با بار میکروبی زیر یکصدهزار و چربی ۳/۲ درصد به قیمت هر کیلوگرم ۱۴ هزار ۴۰۰ ریال برای مدتی در تعدادی از استان ها اجرا شد، گفت: در آذربایجان شرقی به دلیل همراهی نکردن واحدهای لبنی و انجمن دامداران موفق به اجرای این طرح نشدیم.

وی با بیان اینکه قیمت های متفاوتی برای خرید تضمینی شیر بر اساس کیفیت و میزان چربی در نظر گرفته شده بود، گفت: این طرح می توانست موجب افزایش کیفیت این محصول غذایی با ارزش شود.

امیری با بیان اینکه خرید تضمینی شیر همانند خرید تضمین گندم و جو موجب امید بخشی به تولیدکننده می شود، اظهارکرد: با وجود استقبال دامداران استان به دلیل همراهی نکردن واحدهای صنعتی لبنی، این طرح روی کاغذ ماند و در این استان اجرا نشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای لبنی هر کیلوگرم شیر خام را به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ ریال از دامدار می خرند، افزود: این در حالی است که قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام برای دامدار ۱۵ هزار ریال است.

امیری اضافه کرد: از طرف دیگر پرداخت وجه محصول خریداری شده از دامداران توسط کارخانه داران به صورت مدت دار پرداخت می شود، گفت: این شیوه تسویه حساب واحدهای لبنی موجب می شود دامدار هم نهاده دامی را به صورت نسیه و با قیمت گرانتر تهیه کند که خود موجب افزایش قیمت تمام شده شیر می شود.

وی با بیان اینکه صنعت دامداری در شرایط کنونی نیازمند حمایت دولتی است، اظهار امیدواری کرد: کاهش سود تسهیلات ۲۴ درصدی به ۱۸ درصد، بهبود وضعیت دامداران را در پی داشته باشد.

امیری از شیوه خدمات بیمه دام هم انتقاد کرد و گفت: پرداخت غرامت کمتر از نصف بهای یک راس گاو در زمان وارد شدن خسارت به دامدار موجب کاهش استقبال دامداران از بیمه می شود.
آذربایجان شرقی دارای ۲۵ واحد صنعتی دامی است که روزانه در حدود ۱۰۰ تن شیر تولید می کنند.